Proiecte

Programul „Liceele agricole HUB-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii”

Programul „Liceele agricole HUB-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii”, coordonat de RAF (Romanian American Foundation), în parteneriat cu World Vision Romania (WVR) Junior Achievement Romania (JAR) Fundația Civitas Pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj (Civitas) Centrul pentru Educație Economică si Dezvoltare din România (CEED) Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE)

OBIECTIVUL PROGRAMULUI: sprijinirea liceelor agricole să ofere programe educaționale relevante pentru economia locală, care să pună accentul pe formarea viitorilor fermieri și întreprinzători mici și mijlocii din agricultură,  prin oferirea de oportunități de învățare din practică și în strânsă cooperare cu comunitatea locală.

În primii doi ani, se propune implementarea programul în 8 licee agricole (Miroslava, Huși, Brănești, Slatina, Salonta, Turda, Ciumbrud, Prejmer), numărul liceelor ajungand la 12 pe parcursul anului școlar 2017-2018, urmărind:

  1. Sprijinirea liceelor în a furniza programe educaționale relevante pentru nevoile viitorilor fermieri si întreprinzători mici și mijlocii din agricultură, respectiv:
  2. să aibă cunoștințele și abilitățile necesare în domeniul agricol;
  3. să dețină competențe generale necesare pentru antreprenoriat (lucru în echipă,   planificare, educație financiară, comunicare, abilități de învățare);
  4. să înțeleagă modul în care funcționează o ferma/IMM și lanțul valoric în agricultură, în special accesul la piață;
  5. să cunoască oportunitățile din domeniul agricol și din comunitatea lor.
  6. Sprijinirea liceelor în promovarea în rândul comunității a propriei ofertei educaționale și a rezultatelor obținute pentru a atrage un număr mai mare de candidați mai bine motivați;
  7. Îmbunătățirea capacității liceelor de a elabora și implementa proiecte care să răspundă nevoilor și oportunităților reale, de a atrage noi finanțări și de a-și corela strategia educațională cu contextul local;
  8. Sprijinirea liceelor în a fi mai bine cunoscuțe în comunitate și, treptat, de a se poziționa ca entități importante pentru dezvoltarea comunității, cu resurse relevante.

Fiecare organizație parteneră coordonează una sau mai multe componente, având în vedere propria expertiză, contribuind la integrarea componentelor programului într-un tot unitar:

  1. Educație antreprenorială practică (învață făcând și în contact cu realitatea locală) în domeniul agricol și orientare profesională (JAR)
  2. Vizite de studiu pentru elevi pentru a înțelege modul de funcționare al fermelor și firmelor agro-industriale în cadrul lanțului valoric („de la fermă la furculiță”) (Civitas)
  3. Modele de practică școlară la agenți economici și promovarea acestora în comunitatea locală pentru atragerea de parteneri de practică și susținători ai liceului (Civitas)
  4. Promovarea oportunităților agricole și a propriei oferte educaționale în comunitate în vederea atragerii unui număr mai mare de candidați, mai bine motivați (Civitas)
  5. Formare, asistență și consultanță în domeniul elaborării și implementării de către liceu a unor proiecte, inclusiv care să continue și să dezvolte inițiativele (componentele) din cadrul acestui program (CEED)
  6. Documentarea programului și comunicarea rezultatelor către factorii interesați în vederea continuării și extinderii lui și în alte licee, precum și formularea și susținerea de recomandări de politici publice care influențează dezvoltarea învățământului profesional și tehnic agricol din România (activități de advocacy) (CRPE)

Finanțator:

 • RAF (Romanian-American Foundation)

Perioada contractului:

 • 2017-2018
 • 2018-2019

Participanți:

 • IX-XII

Profesori:

 • Tocaciu Camelia
 • Man Aurica
 • Păcurar Simona
 • Vass Paraschiva
 • Baidoc Mihaela

 

a)  Proiectul „Vreau! Învăț! Pot să devin fermier!”

Finanțator:

  • Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, filiala Cluj RAF (75%)
  • Asociația EDAGRO (25%)

Perioada contractului:

  • Octombrie 2018

Participanți:

  • Clasele a X-a A și a XI-a A

Profesori:

  • Păcurar Simona
  • Tocaciu Camelia
  • Man Aurica
  • Vass Paraschiva
  • Baidoc Mihaela

Observații: 

  • Stagii de vizite desfășurate pe parcursul unei săptămâni, în cadrul cărora elevii pot studia și înțelege lanțul valoric de producere-procesare și vânzare a produselor alimentare.

 

b)  Clubul micului apicultor

Finanțator:

  • Fundația World Vision

Perioada contractului:

  • Din 2017

Participanți:

  • Elevi de liceu

Profesori:

  • Vass Paraschiva
  • Baidoc Mihaela

Observații: 

  • Cerc de apicultură

 

 

c)  Compania Junior

Finanțator:

  • JARomania

Perioada contractului:

  • Anual
  • Din Octombrie 2018

Participanți:

  • a X-a A
  • a XI-a A

Profesori:

  • Baidoc Mihaela
  • Vass Paraschiva

Observații: 

  • Activități de antreprenoriat agricol
  • Participarea la Webinariile oferite de JARomania
  • Participarea la competiția națională

Protocol de colaborare cu Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu” Aiud, Centrul Cultural „Liviu Rebreanu”, Primăria Municipiului Aiud

Finanțator:

  • Autofinanțare

Perioada contractului:

  • Anual

Participanți:

  • Elevii școlii

Profesori:

  • Oargă Maria
  • Cordoș Adriana
  • Căpîlnă Maria
  • Dinga Rusandra
  • Dacea Alina
  • Păcurar Simona

Observații: 

  • Conștientizarea importanței diverselor momente din cultura și istoria locală și națională
  • Promovarea imaginii școlii

Finanțarea proiectului privind învățământul secundar

Finanțator:

  • Schema de finanțare ROSE/ Banca Mondială

Perioada contractului:

  • 2017-2020

Participanți:

  • Toata școala

Profesori:

  • Lazăr Simona
  • Filimon Dana
  • Macrai Cristian
  • Păcurar Simona
  • Vârteiu Daniel
  • Căpîlna Maria
  • Cardoș Adriana
  • Macrai Nicoleta
  • Andrea Amelia

Observații: 

  • Implementarea, la nivelul primului trimestru de finanțare a proiectului „Cultivăm idealul”: realizarea activităților remediale (matematică. Limba română, biologie, cercuri de limba engleză și de antreprenoriat), realizarea primei tranșe de achiziții, așa cum apare în proiect

Susținem învățământul preuniversitar agricol

Finanțator:

  • Fundația revistei Ferma

Perioada contractului:

  • Din Decembrie 2018

Participanți:

  • Elevii și profesorii școlii

Profesori:

  • Lazăr Simona
  • Filimon Dana
  • Baidoc Mihaela

Observații: 

  • Activități de promovare a învățământului agricol la nivel național prin intermediul revistei Ferma și a evenimentelor realizate de Fundația Revistei Ferma.

Formare inițială în context european pentru viitorii fermieri români- mobilitate în consorțiu (VET learner and staff mobility – KA102)

Finanțator:

  • Erasmus+

Perioada contractului:

  • Din Decembrie 2018

Participanți:

  • Elevii școlii

Profesori:

  • Păcurar Simona

Observații: 

  • Scrierea, în parteneriat cu fundația Worldskills Romania și liceele agricole din Miroslava, Branești și Trușești, a unei cereri de finanțare pentru o mobilitate de practică pentru anul 2020, la nivelul elevilor de clasa a X-a. La momentul prezentului raport, aplicația se află în proces de evaluare în cadrul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare și Formări Profesionale.

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT (ROSE)

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de  7 ani, între 2015 și 2022. Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015. Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.

Componenta 1 Intervenţii la nivelul liceelor și intervenții sistemice.

Subcomponenta 1.1 are în vedere intervenții la nivelul școlilor, prin acordarea de granturi liceelor mai  puțin performante din sistemul public de învățământ, în valoare totală de 127,3 milioane de Euro. Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de  100.000 Euro. Obiectivele granturilor sunt reducerea ratei de abandon școlar în licee, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat. Liceele vor propune activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate, care vor include, printre altele:

activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, de mediere în comunitățile rome, și activități de dezvoltare personală (cel puțin 50% din costurile directe);

activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare (până la 30% din costurile directe); și

lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri (până la 20% din costurile directe).

Proiectul își propune să sprijine aproximativ 1.160 de licee de stat cu performanțe scăzute (reprezentând circa 80% din totalul liceelor de stat).
Schema de grant va debuta în 2016 (prima etapă va include aproximativ 25% din liceele eligibile) și va fi continuată în 2017 cu restul liceelor eligibile.

Subcomponenta 1.2 Intervenții sistemice, în valoare totală de 17,2 milioane de Euro, își propune să contribuie la sprijinirea școlilor pentru asigurarea îmbunătățirii ratei de tranziție în învățământul superior, prin activități cum ar fi:

(i)     revizuirea curriculumului din învățământul secundar superior;
(ii)    formarea profesorilor și a directorilor pentru implementarea noului curriculum și pentru a asigura centrarea pe elev;
(iii)   creșterea calității activităților de formare de la nivelul Caselor Corpului Didactic;
(iv)   revizuirea băncii de itemi de evaluare, formarea profesorilor în domeniul evaluării și îmbunătățirea platformei on-line pentru evaluări și examene naționale;
(v)    dezvoltarea de materiale digitale pentru ameliorarea procesului de predare – învățare – evaluare.


Specialişti europeni în producerea şi vânzarea produselor alimentare

Proiectul este finanţat prin PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI LLP/LdV/IVT/2012/RO/357

Obiectivele proiectului:
dobândirea şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale participanţilor;
dezvoltarea capacităţilor şi calităţilor adaptive la situaţii şi medii socio-culturale noi;
dezvoltarea spiritului de lucru în echipă, de lucru într-un mediu concurenţial la standarde europene, modele economice, sociale şi culturale;
îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice (spaniolă şi engleză).

Perioada mobilităţii: 22.04.2013-12.05.2013 / 03.06.2013-23.06.2013
Beneficiar: Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud
Partener de primire: Panaderia Hermanos Espigares S.L.
Partener intermediar: MEP Europroject Granada
Grup ţintă: 17 elevi din clasa a XI-a, calificarea „Tehnician în activităţi de comerţ”
Valoarea grantului: 50008 EURO

Echipa de implementare a proiectului:
Căpâlnă Delia – coordonator,
Lazăr Simona – responsabil cu formarea profesională,
Dancea Alina – responsabil cu diseminarea,
Tiutiu Daniela – responsabil financiar.


Proiect Intel Teach

În perioada octombrie 2010 – februarie 2011 s-a desfăşurat proiectul „Interacţiuni între particule – legături chimice” în cadrul proiectului „Instruirea în societatea cunoaşterii”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Rersurselor Umane 2007-2013, proiect implemenat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu Siveco România SA.
Proiectul „Interacţiuni între particule – legături chimice” a fost realizat de doamna profesoară Tocaciu Camelia şi a fost implementat în perioada decembrie-ianuarie la elevii clasei a IX-a A, liceu rută directă.

Pentru mai multe detalii despre proiect, accesați pagina


BUCURIA DARULUI

În cadrul proiectului „BUCURIA DARULUI” elevii clasei a IX-a au realizat în ultima săptămână înainte de vacanţă o serie de activităţi prin care au dorit să aducă un zâmbet pe chipul oricărui copil în spiritul Crăciunului, ducând daruri copiilor de la Centrul de Plasament Sîncrai şi prezentând un program artistic colegilor şi profesorilor şcolii sub îndrumarea doamnei diriginte Vass Paraschiva şi profesoarelor Ciorbea Dana şi Grozav Amelia.


PROTEJAŢI NATURA!

Proiectul „PROTEJAŢI NATURA!” s-a desfăşurat la Grupul Şcolar Agricol „Alexandru Borza” din Ciumbrud în perioada 01.04.2008 – 30.05.2008, având drept grup ţintă toţi elevii şcolii noastre.
Scopul acestui proiect a fost: sensibilizarea fiecarui elev la pericolele degradării mediului, începând cu păstrarea în perfectă curăţenie a tot ceea ce ne înconjoară – acasă, pe stradă, sau în plină natură – şi familiarizarea lor cu posibilităţile pe care tehnica şi ştiinţa le-au realizat pentru a ne feri pe noi şi pe cei din jurul nostru de efectele dăunătoare sănătăţii şi dezvoltării normale a vieţii pe Pământ.
Coordonatoarea acestui proiect a fost domnişoara profesoară Grozav Amelia carea a colaborat, pentru implementarea proiectului, cu doamna dir. adj. Filimon Dana, doamna profesoară Vass Paraschiva şi doamana profesoară Tocaciu Camelia.

Pentru mai multe detalii, accesati pagina.


Clubul ADOLESCENŢA – şcoală şi relaxare

Proiectul „Clubul ADOLESCENŢA – şcoală şi relaxare” face parte din categoria de proiecte care sprijină îmbunătăţirea procesului de predare – învăţare prin activităţi extracurriculare din cadrul PROGRAMUL DE GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA ŞCOLARĂ lansat de MEdCT în luna martie 2007.
În data de 30.03.2007 a fost depus proiectul la ISJ Alba. În urma evaluării, proiectul „Clubul ADOLESCENŢA – şcoală şi relaxare” a primit 92.7 puncte fiind clasat între primele trei proiecte din judeţ şi primul proiect din municipul Aiud. Cu acest punctaj proiectul a fost acceptat spre finanţare. Bugetul proiectului este de 11000 EURO din care 10000 EURO finanţaţi de MEdCT şi 1000 EURO de Primăria municipului Aiud.

Pentru mai multe detalii, accesati pagina.


Centrul de Documentare şi Informare

Proiect realizat de şcoală în colaborare cu Consiliul Judeţean care pune la dispoziţia şcolii şi comunităţii multiple posibilităţi de informare şi documentare.


Non violenţa

Proiect de combatere a violenţei în mediul şcolar, derulat în parteneriat cu Poliţia şi Penitenciarul din municipiul Aiud.


Bucuria darului

Proiect educaţional prin care elevii învaţă că şi gesturile mici îi pot ajuta pe cei aflaţi în dificultate.


Ziua cărţii

Proiect educaţional care urmăreşte dezvoltarea la elevii a gustului pentru lectură.


Să spunem NU fumatului

Proiect educaţional care are ca scop formarea şi dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos.


Absenteismul şi abandonul şcolar

Proiect de combatere a absenteismului şi de prevenire a abandonului şcolar


Sunt VIP

Program în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, pentru prevenirea consumului de alcool în rândul adolescenţilor.


Fragmente din universul credinţei româneşti

Parteneriat încheiat cu Muzeul Naţional al Unirii pentru o mai bună interacţiune a activităţii cultural educative pe care şcoala le promovează.


Siguranţa rutieră

Proiect in colaborare cu Poliţia municipiului Aiud, pentru prevenirea accidentelor rutiere.


Eu şi Europa

Proiect educaţional în parteneriat cu ISJ Alba şi Instituţia Prefectului Alba cu scopul de a conştientiza importanţa respectării principiului nediscriminării al egalităţii de şanse, indiferent de originea etnică, religie, dizabilităţi, vârstă, sex.


Legea trebuie respectată?

Proiect de parteneriat cu Penitenciarul de Maximă Siguranţă Aiud – Serviciul de Intervenţie Psihosocială, cu scopul conştientizării în rândul elevilor a consecinţelor care apar atunci când LEGEA nu este respectată!


Ziua Rozelor

Proiect în parteneriat cu comunitatea în scopul promovării floriculturii specifice zonei Ciumbrud