Proiect Intel Teach

 

În perioada octombrie 2010 – februarie 2011 s-a desfăşurat proiectul „Interacţiuni între particule – legături chimice” în cadrul proiectului „Instruirea în societatea cunoaşterii”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Rersurselor Umane 2007-2013, proiect implemenat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu Siveco România SA.
Proiectul „Interacţiuni între particule – legături chimice” a fost realizat de doamna profesoară Tocaciu Camelia şi a fost implementat în perioada decembrie-ianuarie la elevii clasei a IX-a A, liceu rută directă.

Pentru mai multe detalii despre proiect, accesați pagina