Programul „Liceele agricole HUB-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii”

 

Programul „Liceele agricole HUB-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii”, coordonat de RAF (Romanian American Foundation), în parteneriat cu World Vision Romania (WVR) Junior Achievement Romania (JAR) Fundația Civitas Pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj (Civitas) Centrul pentru Educație Economică si Dezvoltare din România (CEED) Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE)

OBIECTIVUL PROGRAMULUI: sprijinirea liceelor agricole să ofere programe educaționale relevante pentru economia locală, care să pună accentul pe formarea viitorilor fermieri și întreprinzători mici și mijlocii din agricultură,  prin oferirea de oportunități de învățare din practică și în strânsă cooperare cu comunitatea locală.

În primii doi ani, se propune implementarea programul în 8 licee agricole (Miroslava, Huși, Brănești, Slatina, Salonta, Turda, Ciumbrud, Prejmer), numărul liceelor ajungand la 12 pe parcursul anului școlar 2017-2018, urmărind:

  1. Sprijinirea liceelor în a furniza programe educaționale relevante pentru nevoile viitorilor fermieri si întreprinzători mici și mijlocii din agricultură, respectiv:
  2. să aibă cunoștințele și abilitățile necesare în domeniul agricol;
  3. să dețină competențe generale necesare pentru antreprenoriat (lucru în echipă,   planificare, educație financiară, comunicare, abilități de învățare);
  4. să înțeleagă modul în care funcționează o ferma/IMM și lanțul valoric în agricultură, în special accesul la piață;
  5. să cunoască oportunitățile din domeniul agricol și din comunitatea lor.
  6. Sprijinirea liceelor în promovarea în rândul comunității a propriei ofertei educaționale și a rezultatelor obținute pentru a atrage un număr mai mare de candidați mai bine motivați;
  7. Îmbunătățirea capacității liceelor de a elabora și implementa proiecte care să răspundă nevoilor și oportunităților reale, de a atrage noi finanțări și de a-și corela strategia educațională cu contextul local;
  8. Sprijinirea liceelor în a fi mai bine cunoscuțe în comunitate și, treptat, de a se poziționa ca entități importante pentru dezvoltarea comunității, cu resurse relevante.

Fiecare organizație parteneră coordonează una sau mai multe componente, având în vedere propria expertiză, contribuind la integrarea componentelor programului într-un tot unitar:

  1. Educație antreprenorială practică (învață făcând și în contact cu realitatea locală) în domeniul agricol și orientare profesională (JAR)
  2. Vizite de studiu pentru elevi pentru a înțelege modul de funcționare al fermelor și firmelor agro-industriale în cadrul lanțului valoric („de la fermă la furculiță”) (Civitas)
  3. Modele de practică școlară la agenți economici și promovarea acestora în comunitatea locală pentru atragerea de parteneri de practică și susținători ai liceului (Civitas)
  4. Promovarea oportunităților agricole și a propriei oferte educaționale în comunitate în vederea atragerii unui număr mai mare de candidați, mai bine motivați (Civitas)
  5. Formare, asistență și consultanță în domeniul elaborării și implementării de către liceu a unor proiecte, inclusiv care să continue și să dezvolte inițiativele (componentele) din cadrul acestui program (CEED)
  6. Documentarea programului și comunicarea rezultatelor către factorii interesați în vederea continuării și extinderii lui și în alte licee, precum și formularea și susținerea de recomandări de politici publice care influențează dezvoltarea învățământului profesional și tehnic agricol din România (activități de advocacy) (CRPE)

Finanțator:

 • RAF (Romanian-American Foundation)

Perioada contractului:

 • 2017-2018
 • 2018-2019

Participanți:

 • IX-XII

Profesori:

 • Tocaciu Camelia
 • Man Aurica
 • Păcurar Simona
 • Vass Paraschiva
 • Baidoc Mihaela

a)  Proiectul „Vreau! Învăț! Pot să devin fermier!”

Finanțator:

  • Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, filiala Cluj RAF (75%)
  • Asociația EDAGRO (25%)

Perioada contractului:

  • Octombrie 2018

Participanți:

  • Clasele a X-a A și a XI-a A

Profesori:

  • Păcurar Simona
  • Tocaciu Camelia
  • Man Aurica
  • Vass Paraschiva
  • Baidoc Mihaela

Observații: 

  • Stagii de vizite desfășurate pe parcursul unei săptămâni, în cadrul cărora elevii pot studia și înțelege lanțul valoric de producere-procesare și vânzare a produselor alimentare.

b)  Clubul micului apicultor

Finanțator:

  • Fundația World Vision

Perioada contractului:

  • Din 2017

Participanți:

  • Elevi de liceu

Profesori:

  • Vass Paraschiva
  • Baidoc Mihaela

Observații: 

  • Cerc de apicultură

c)  Compania Junior

Finanțator:

  • JARomania

Perioada contractului:

  • Anual
  • Din Octombrie 2018

Participanți:

  • a X-a A
  • a XI-a A

Profesori:

  • Baidoc Mihaela
  • Vass Paraschiva
 •  

Observații: 

  • Activități de antreprenoriat agricol
  • Participarea la Webinariile oferite de JARomania
  • Participarea la competiția națională