Eu şi Europa

 

Proiect educaţional în parteneriat cu ISJ Alba şi Instituţia Prefectului Alba cu scopul de a conştientiza importanţa respectării principiului nediscriminării al egalităţii de şanse, indiferent de originea etnică, religie, dizabilităţi, vârstă, sex.