Absenteismul şi abandonul şcolar

 

Proiect de combatere a absenteismului şi de prevenire a abandonului şcolar