Eu şi Europa

Eu şi Europa

 

Proiect educaţional în parteneriat cu ISJ Alba şi Instituţia Prefectului Alba cu scopul de a conştientiza importanţa respectării principiului nediscriminării al egalităţii de şanse, indiferent de originea etnică, religie, dizabilităţi, vârstă, sex.Eu şi Europa

Eu şi EUROPA

Eleva Ţălnar Ioana Maria din clasa a XI-a A a câştigat premiul II la concursul de eseuri „EU şi EUROPA” organizat de Instituţia Prefectului Judeţului Alba şi Inspectoratul Şcolar Judeţean în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Naţionale.