Istoric

Şcoala a fost înfiinţată în anul 1934 şi a început activitatea în 20 octombrie 1935. Organizarea administrativă a şcolii din Ciumbrud a început în 1934 când Colegiul „Bethlen Gabor” din Aiud a cumpărat proprietatea Kemeny Arpad, constând în primul rând din plantaţia de vie, castelul şi câteva clădiri aflate într-o stare destul de avansată de degradare. Terenul unde se afla şi se află şcoala a fost proprietatea baronului Kemeny care a tutelat şcoala între anii 1935-1948, la înfiinţarea ei şcoala a posedat 48,9 ha pământ din care arabil 32 ha. A constituit şi o suprafaţă pentru şcoală cu viţă, producându-se în primul an 32 de mii de bucăţi butaşi, iar în anul următor 50 de mii, o patre din această cantitate a fost vândută, restul fiind folosită pentru nevoile de reîntinerire a plantaţiilor şcolii.

La aceaşi adresă în anul 1935 a luat fiinţă Şcoala Viticolă Tehnică de Maiştri care cuprindea şcoala profesională viticolă de iarnă cu durata de 2 ani, numărul elevilor înscrişi în primul an fiind de 49 de elevi. Preocupările colectivului de profesori şi elevi sunt recunoscute prin obţinerea Medaliei de Aur pentru seminţe proprii prezentate la expoziţia de seminţe organizată în februarie 1937 de către societatea Agrară Ardeleana. În construcţiile şcolii a fost amenajat depozitul de vin al şcolii, crama având 81 mp, grajdul pentru animale de muncă şi remiza pentru atelaje cu o suprafaţă de 322 mp, grajdul pentru iepuri 63 mp, internatul pentru elevi şi locuinţele pentru salariaţi.

În anul 1947 şcoala s-a transformat în Şcoala Practică Agicolă de 3 ani.
În baza decretului 176 publicat în Monitorul Oficial 177 din 3 august 1948 proprietatea şi bunurile mobile sunt preluate de Şcoala din Ciumbrud.

În anul 1948 după Reforma Învăţământului Agricol şcoala a fost complet reorganizată transformându-se în Şcoală Profesională de Vinificaţie cu durata de 3 ani, pregătind elevii în profilurile pomicol, viticol şi zootehnic.

În anul 1951 şcoala a fost reorganizată în Şcoală Medie Tehnică Viticolă cu durata de şcolarizare de 4 ani, în care erau primiţi elevii care au absolvit 7 clase elementare şi la absolvire au primit diploma de tehnician în viticultură – vinificaţie.

Începând din anul şcolar 1955-1956 Centrul Şcolar din Ciumbrud funcţionează cu o şcoală profesională de viticultură şi vinificaţie de 3 ani şi o şcoală tehnică de maiştri viticoli tot de 3 ani.
În anul 1958 s-a dat în folosinţă un nou corp de şcoală cu 4 săli de clase la parter, iar la etaj, săli de dormitoare cu o capacitate de 75 locuri şi grupurile sanitare pentru elevi. Numărul absolvenţilor în perioada 1958-1961 a fost de 525 de elevi. Acest tip de şcoală a rămas în vigoare până în anul 1962-1963.

În anul 1962, pe baza autorizaţiei nr. 13234/16.10.1962 se construieşte o şcoală nouă cu 8 săli de clase, cancelarie, cabinet director, secretariat şi grupuri sanitare, această construcţie a fost dată în folosinţă în anul 1963.

Din anul 1966 şcoala se transformă în liceu agricol având 2 profiluri: unul viticol cu durata de şcolarizare de 5 ani şi unul de contabilitate şi merceologie agricolă cu durata de 4 ani.
În perioada 1968-1974 şcoala se numeşte Liceul Agricol Ciumbrud.

Între anii 1975-1990 şcoala poartă denumirea de Liceul Agroindustrial.

Din anul 1990 unitatea de învăţământ devine Grup Şcolar Agricol care avea în planul de şcolarizare forme de învăţământ: liceu de zi, seral, şcoală profesională, şcoală complementară, în următoarele domenii:

 • învăţământ liceal de zi – contabil, veterinar, operatori industria cărnii, laptelui şi conservelor, lucrător în administraţie şi servicii, zootehnie, mecanic agricol;
 • învăţământ liceal seral – agronom, mecanic, zootehnie;
 • învăţământ profesional – agricol, transporturi, comerţ – servicii;
 • învăţământ complementar – vinificator- pivnicer, floricultor-peisagist, tinichigiu, brutar.

Din anul 1996 a luat fiinţă şi Şcoala Postliceală cu regim de autofinanţare în specializarea laborant industria alimentară.

În anul şcolar 1998-1999, în urma fuziunii Grupului Şcolar Agricol Aiud, cu Grupul Şcolar Agricol Ciumbrud se formează Grupul Şcolar Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud.

În anul şcolar 2006-2007, şcoala a fuzionat cu Şcoala generală cu clasele
I-VIII Ciumbrud, păstrându-şi denumirea.

Începând cu anul şcolar 2012-2013, şcoala devine Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud şi din acelaşi an planul de şcolarizare conţine şi şcoală postliceală.

Alexandru Borza
(1887-1971)

Alexandru-Borza
 • Academicianul Alexandru Borza, s-a născut la Alba Iulia în 21 mai 1887.
 • În 1911, vine la Blaj ca profesor la Liceul „Sfântu Vasile” unde reorganizează Grădina Botanică, una din cele mai vechi vechi grădini botanice şcolare din Europa.
 • Crează la Universitatea din Cluj o puternică şcoală floristică, geobotanică şi de istorie a vegetaţiei.
 • În calitate de decan al Facultăţii de Biologie (1935-1938) şi de rector al Universităţii din Cluj (1944-1945) încurajează crearea unui valoros detaşament de cercetări în domeniul biologiei.
 • Începând din anul 1948, i se interzice să predea studenţilor, însă rămâne cercetător la Institutul Botanic din Cluj.
 • A fost ales ca membru activ şi de onoare la diverse academii şi societăţi ştiinţifice din: Elveţia, Finlanda, Franţa şi Germania.
 • În 1990 a fost ales membrul post-mortem al Academiei Române