Documente

Raport privind starea și calitatea învățământului  2019-2020

Planul de acțiune al școlii 2017-2023

Regulamentul intern

Lista funcțiilor plătite din fonduri publice

Hotărâri CA