Bază didactică și materială

Dotarea şi baza materială a instituţiei

Școala noastră dispune de o suprafaţă construită de 3137 m2, din care spaţiul destinat învăţământului 1458,11 m2, iar suprafaţa spaţiilor anexe: 1678,89 m2.

 

Cabinet de circulație

Cabinet de mecanică

Cabinet de contabilitate

Laborator de industrie alimentară

Laborator de patologie veterinară

Cabinet de zootehnie

Cabinet de agricultură

Cabinet de protecția plantelor

Laborator de biologie

Sală de sport și teren de sport

Internat și cantina școlii

Centru de Documentare și Informare

Clubul Adolescența (realizat prin implementarea proiectului de granturi școlare în anul școlar 2007-2008)

5 săli de clasă

Laborator de fizică

Laborator de chimie

Laborator multimedia

Bibliotecă

Sală festivă

Seră didactică cu o suprafață de 160 m2

Parc dendrologic cu o suprafață de ~ 3,45 hectare