Clubul ADOLESCENŢA – şcoală şi relaxare

Clubul ADOLESCENŢA – şcoală şi relaxare

 

Proiectul „Clubul ADOLESCENŢA – şcoală şi relaxare” face parte din categoria de proiecte care sprijină îmbunătăţirea procesului de predare – învăţare prin activităţi extracurriculare din cadrul PROGRAMUL DE GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA ŞCOLARĂ lansat de MEdCT în luna martie 2007.
În data de 30.03.2007 a fost depus proiectul la ISJ Alba. În urma evaluării, proiectul „Clubul ADOLESCENŢA – şcoală şi relaxare” a primit 92.7 puncte fiind clasat între primele trei proiecte din judeţ şi primul proiect din municipul Aiud. Cu acest punctaj proiectul a fost acceptat spre finanţare. Bugetul proiectului este de 11000 EURO din care 10000 EURO finanţaţi de MEdCT şi 1000 EURO de Primăria municipului Aiud.

Pentru mai multe detalii, accesati pagina.Clubul ADOLESCENŢA – şcoală şi relaxare

Clubul ADOLESCENŢA – şcoală şi relaxare

Proiectul „Clubul ADOLESCENŢA – şcoală şi relaxare” face parte din categoria de proiecte care sprijină îmbunătăţirea procesului de predare – învăţare prin activităţi extracurriculare din cadrul PROGRAMUL DE GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA ŞCOLARĂ lansat de MEdCT în luna martie 2007.
    Pentru elaborarea proiectului a fost stabilită o Echipă de Proiect formată din:

 1. LAZĂR SIMONA director
 2. FILIMON DANA director adjunct
 3. MAN AURICA profesor
 4. TOCACIU CAMELIA profesor
 5. TIUTIU DANIELA contabil.

    Grupul ţintă al proiectului este format din 30 elevi ai şcolii noastre din clasele X-XIII care vor participa la toate activităţile din cadrul proiectului. 
    În alegerea temei de proiect s-a plecat de la ideea eliminării unor puncte slabe prezentate în analiza SWOT din Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) şi anume: 

 • lipsa unui spaţiu şi a unor modalităţi de relaxare ale elevilor pe perioada pauzelor şi în timpul liber;
 • elevi slab pregătiţi la intrarea în şcoala de arte şi meserii cu deficienţe în comunicare şi lucru în echipă;
 • implicarea unui număr mic de cadre didactice şi elevi în elaborarea de proiecte europene pentru atragerea de fonduri.

    De asemenea în concordanţă cu obiectivul 3.1 „Imbunătăţirea condiţiilor de învaţare şi comunicare în şcoala noastră” şi a priorităţii 3 „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii şi dotării unităţii şcolare pentru creşterea calităţii procesului instructiv-educativ” din PAS a fost stabilit obiectivul general al proiectului: „Dezvoltarea cu precădere la elevii şcolii a competenţelor de informare, comunicare şi integrare socială, în vederea formării lor ca persoane capabile să respecte valorile democratice şi tradiţionale locale”.
    Activităţile propuse în cadrul proiectului sunt:

 1. „La început de drum”
  • Prezentarea conţinutului proiectului în Consiliul Profesoral şi stabilirea responsabilităţilor celor implicaţi
  • Organizarea echipei de implementare a proiectului pe departamente de lucru
 2. „Navigăm să învăţăm”
  • Documentarea şi stabilirea curriculum-ului (planuri de lecţii, suport de curs şi chestionare)
  • Desfăşurarea cursurilor de formare cu elevii
  • Măsurarea cunoştinţelor însuşite de elevi (testarea elevilor)
 3. „Am vizitat, am văzut, am învăţat”
  • Organizarea şi desfăşurarea vizitelor de lucru (la redacţii locale şi la cluburi din judeţele Alba, Cluj, Sibiu, Timiş)
  • Selectarea materialelor adunate în urma vizitelor şi realizarea portofoliului activităţii
 4. „Clubul ADOLESCENŢA – autoinstruire şi relaxare”
  • Realizarea materialelor promoţionale pe departamente (revistă, ştiri, muzică)
  • Amenajarea şi organizarea spaţiului clubului
  • Inaugurarea clubului
  • Autoevaluarea activităţii pe baza chestionarelor, jurnalului clubului şi poştei redacţiei
 5. „Jurnalişti în acţiune”
  • Culegerea informaţiilor de către elevi pentru realizarea:
  • Revistei ADOLESCENŢA şi Cărţii şcolii
  • Site-ului web al şcolii
  • Materialelor audio-video din activitatea clubului
 6. „Imaginea şcolii prin clubul Adolescenţa”
  • Pregătirea programului pentru promovarea imaginii şcolii şi a comunităţii
  • Prezentarea activităţii clubului prin expoziţie de reviste, pliante, film documentar, muzică

    În data de 30.03.2007 a fost depus proiectul la ISJ Alba. În urma evaluării, proiectul „Clubul ADOLESCENŢA – şcoală şi relaxare” a primit 92.7 puncte fiind clasat între primele trei proiecte din judeţ şi primul proiect din municipul Aiud. Cu acest punctaj proiectul a fost acceptat spre finanţare. 
    Bugetul proiectului este de 11000 EURO din care 10000 EURO finanţaţi de MEdCT şi 1000 EURO de Primăria Municipului Aiud. În data de 20 iunie 2007 a fost semnat contractul de Grant urmând a fi implementat în următoarele 6 luni.